Zahradnický seminář-vědomá tvorba zahradního prostoru.

 

Témata semináře:

-základní členění zahrady, návrhy výsadeb

-popis a základní orientace v druzích stromů, keřů a bobulovin

-zvýšené záhony, mulčování, kompostování, suché zídky…

-revitalizace starých výsadeb, např. sadů, okrasných keřů…

-jednotlivé druhy rostlin vzhledem k jejich požadavkům a podmínkám na daném stanovišti

-květiny, bylinky, zeleninová zahrada

-tůňky a jezírka

-původní keře naší přírody

-pylodárné a nektarodárné rostliny

-výsadba remízků, živé ploty…

-přírodní a permakulturní zahrady

-prvky louky, luční květiny

-dobří sousedé -které rostliny se navzájem podporují

Zahrada, která je založená s citem, která je v souladu s přírodními zákony, která podporuje život ve všech jeho formách, je zároveň zahrada hluboce léčivá a to jak pro své obyvatele, tak pro své široké okolí.

 

Ceny:

Obvyklá cena seminářů bývá 400-500 kč